MOHOSZ tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet okán a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgász okmányok biztosításával kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (VIII.)

 Hatályos: 2020.05.08-tól, a 2020.04.17-én kiadott VII. tájékoztatóhoz csatolt bővítmények, változtatások pirossal jelölve

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások
1. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 2020. március 11-én 15:00-i hatállyal az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
2. A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 4. § (1) bekezdése alapján 2020. március 17-től rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.
3. A 2. pont alkalmazásában rendezvénynek, illetve gyűlésnek minősül a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a valamennyi nem sportcélú gyermek- és ifjúsági program, a horgász kiállítás és közönségtalálkozó. Nem minősül rendezvénynek a horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett horgászverseny, mint sportrendezvény.
4. A Kormány 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletének általános védelmi intézkedései alapján mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani, mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Budapest főváros és Pest megye kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzlet (a továbbiakban: üzlet) újra nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható, a szolgáltatások (pl. területi jegy árusítás, horgászcikk, csónak kölcsönzés) szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A vendéglátó üzlet (pl. az étterem, büfé, presszó) kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével, illetve ide nem értve a kommunális blokk látogatását – tartózkodni tilos, kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik. Budapest főváros és Pest megye területén továbbra is a Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének rendelkezései az irányadók, így a jogszabályban meghatározott profilú üzletek kivételével 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.
5. Amennyiben a horgászszervezetek által kizárólag horgászokmány, horgászjegy biztosítás céljából üzemeltett irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a 4. pontban meghatározottak szerint üzletnek minősülnek, esetükben a nyitvatartási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén továbbra is kötelező.
6. Amennyiben az 5. pontban meghatározott irodák, ügyfélszolgálatok, értékesítési pontok a jogszabályi fogalommeghatározás alapján nem minősülnek üzletnek, úgy a nyitvatartási korlátozást nem kötelező előírni, de a MOHOSZ Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) Budapest főváros és Pest megye területén továbbra is javasolja annak elrendelését.
7. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha az 5. pontban meghatározottakon túl kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti korlátozások betartása esetükben szintén kötelező.
8. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek, így a 4. pont szerinti korlátozások betartása esetükben szintén kötelező.
9. A Kormány 47/2020. (III.18.) Korm. rendeletének 6. §-a alapján a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, továbbá a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.
10. A Kormány 61/2020. (III.23.) Korm. rendelete alapján a sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93) besorolású horgászszervezetek, mint munkáltatók és ezen szervezetek munkavállalói részére a Kormány határozott időre adó-, illetve járulékfizetési kedvezményt biztosít. A részletszabályokról a MOHOSZ OHSZK 1017/2020. (03.24.) sz. és 1038/2020. (03.26.) sz. körleveleiben valamennyi horgászszervezetnek tájékoztatást adott.
11. A Kormány 71/2020. (III.27.) Korm. rendelete alapján Magyarország területére 2020. március 28-tól kijárási korlátozás került elrendelésre, amely a 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet értelmében Budapest főváros és Pest megye kivételével 2020. május 4-től megszüntetésre került. A kijárási korlátozással érintett területeken – a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett – az egyéni szabadidős sporttevékenység továbbra is gyakorolható. A sporthorgászat szabadidős sporttevékenység. A 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet 5. § alapján az egy háztartásban közösen élőkre az egyéni szabályok vonatkoznak, így Budapesten és Pest megyében a családok a továbbiakban is közösen horgászhatnak, a másoktól való védőtávolság betartása mellett.
12. A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelete alapján 2020. május 4-től Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzéseken való részvétel megengedett. Ezen előírás alkalmazásában a horgászegyesület sportegyesület, továbbá a részletes szabályozásáért a MOHOSZ, mint országos sportági szakszövetség a felelős. Nem minősül nézőnek a versenyzőnként delegálható 1 hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a szükséges technikai személyzet. A zárt körülmények biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége. Budapest főváros és Pest megye esetében a kijárási korlátozás időszaka alatt a MOHOSZ ajánlása szerint kizárólag a horgászszövetség által kiadott érvényes versenyzői engedély birtokosa minősül versenyzőnek és a kijárási korlátozással érintett területeket csak ezen okmány birtokában, továbbá kizárólag a 14. pont szerinti országos rendezvény- és versenynaptárban szereplő hivatalos versenyre történt, igazolható nevezése esetén, a verseny, illetve a verseny hivatalos edzése időpontjára figyelemmel hagyhatja el. A nevezés igazolhatóságának hiteles biztosítása (nevezési lista, link) az OHSZK Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.
13. A Kormány meghatározott időszakra vonatkozó felhatalmazó rendelete hiányában a hétvégékre, munkaszüneti napokra vonatkozóan a települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat nem állapíthat meg.
14. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában [2020.05.07-i Országos Versenyhorgász Bizottság (OVHB) döntéseivel módosított II. kiadás, lezárva: 2020. 05.07.] szereplő valamennyi esemény. A jelen tájékoztató, valamint a versenynaptár eltérése esetén a versenynaptár az irányadó.

II. Kiemelt rendezvények
15. A 2020.03.20-ára tervezett IV. Halak Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia nem kerül megrendezésre, a 2020.05.21-ére tervezett Magyar Horgászat Nagyköveteinek VIII. Találkozója és Horgászversenye határozatlan időre, de legalább 2020.09.01-ig elhalasztásra került.
16. A további kiemelt rendezvények tárgyában a MOHOSZ külön rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 30 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
17. A 16. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

III. Világ- és Európa Bajnokságok
18. A Portugáliában 2020.04.25-től 2020.04.26-ig megrendezésre tervezett XVIII. Parti Pergető Világbajnokságot a Nemzetközi Édesvízi Horgász Szövetség (FIPSed) 2020.04.11-i értesítése alapján törölte, megrendezését áthelyezték 2021-re. A szintén Portugáliában 2020.07.25-től 2020.07.26-ig megrendezésre tervezett XXVI. Horgász Európa-bajnokságot is törölték, megrendezését áthelyezték 2021-re, ekkor újra Portugália rendezheti meg. Törlésre kerültek a Magyarországon 2020.08.08-től 2020.08.09-ig megrendezésre tervezett XXV. U25, XXXIV. U20, XIII. U15 Utánpótlás Világbajnokságok, ezen világversenyeket 2021-ben szintén Magyarország rendezheti meg. Törlésre került a Hollandiában 2020. 08.22-től 2020.08.23-ig megrendezésre tervezett XXVII. Női Horgász Világbajnokság, valamint az Olaszországban 2020. 09.12-től 2020.09.13-ig megrendezésre tervezett LXVII. Nemzetek Horgász Világbajnoksága. A Műlegyező Világszövetség szintén törölte a Finnországban 2020. 08.11-től 2020.08.18-ig megrendezésre tervezett XXVI. Műlegyező Világbajnokságot. A Casting Világszövetség a Svédországban 2020. 09.02-től 2020.09.06-ig megrendezésre tervezett Casting Világbajnokságot szintén törölte.
19. A FIPSed 2020.04.11-i értesítése alapján a Bulgáriában 2020.05.30-től 2020.05.31-ig megrendezésre tervezett IV. Feeder Klubcsapat Világbajnokság 2020.10.24-től 2020.10.25-ig, a Szlovéniában 2020.06.06-tól 2020.06.07-ig megrendezésre tervezett XIII. Veterán, III. Masters, XXII. Mozgáskorlátozott Világbajnokságok 2020.10.16-tól 2020.10.17-ig kerülnek megrendezésre.
20. A FIPSed értesítése alapján a Szerbiában 2020.06.27-28-ig megrendezésre tervezett XL. Klubcsapatok Horgász Világbajnoksága sporteseményt a tervezett időpontban nem rendezik meg. Amennyiben a házigazda Szerb Horgász Szövetség egy új időpontban vállalja a világbajnokság lebonyolítását, úgy a versenyt megrendezik. Ha a világbajnokságot nem lehet megrendezni, akkor az idei világbajnokság törlésre kerül és 2021-ben újra Szerbia rendezheti meg. A francia horgászszövetség lemondta a 2020.07.11-től 2020.07.12-ig megrendezésre tervezett X. Feeder Világbajnokság lebonyolítását. Amennyiben más ország jelentkezik a házigazda szerepére és a későbbi egyeztetett időpontban tudja vállalni a verseny lebonyolítását, úgy a verseny megrendezésre kerül 2020-ban, ellenkező esetben törlésre és halasztásra kerül 2021-re.
21. A további világbajnokságok megrendezése, vagy a rendezvény elhalasztása, illetve törlése tárgyában a FIPSed Technikai Bizottságának 2020. május 15-i ülése után ad tájékoztatást.
22. A 18-21. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni, a szövetségi kapitányok, a kapitányok útján a válogatottak egyidejű tájékoztatása mellett. A tájékoztatás és az átszervezés a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.

IV. Országos bajnokságok
23. A MOHOSZ a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság 1. elődöntőjét (2020.04.04-05.), a XIV. Műlegyező Országos Bajnokság 1. fordulóját (2020.04.18-19.), a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság 2. elődöntőjét (2020.04.18-19.), a X. Feeder Országos Bajnokság elődöntőjét (2020.04.23-26.), a XII. Pontyfogó Bajnokság 1. fordulóját (2020.04.30-05.03.), a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság 3. elődöntőjét (2020.05.02-03.), az V. Method Feeder Országos Bajnokság 1. elődöntőit (2020.05.08-10.), a XIV. Műlegyező Országos Bajnokság 2. fordulóját (2020.05.09-10.), a XX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 1-2. fordulóit (2020.05.09-10.), az LVII. Egyéni Országos Bajnokság elődöntőjét (2020.05.14-17.), a XVIII. Veterán, a IV. Masters, a XIV. Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságok 1.-2.-3. fordulóit (05.22-24.), a XLII. Női Országos Bajnokság 1.-2.-3. fordulóit (05.22-24.), a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjét (05.16-17.), valamint a XIV. Műlegyező Országos Bajnokság 3. fordulóját (05.23.) korábban határozatlan időre elhalasztotta és ezen sportversenyeket az alábbi új időpontokban, a versenynaptárban meghatározott helyszíneken rendezi meg: A XIV. Műlegyező Országos Bajnokság 1. fordulóját 2020.05.17-én, 2. fordulóját 2020.05.30-31-ig, 3. fordulóját 2020.09.26-27-ig, az V. Method Feeder Országos Bajnokság 1. elődöntőjét 2020.06.05-07-ig, a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság elődöntőit 2 fordulóban, 2020.06.06-07-ig és 2020.06.13-14-ig, az LVII. Egyéni Országos Bajnokság elődöntőjét 2020.06.11-14-ig, a IV. Parti Pergető Országos Bajnokság döntőjét 2020.06.20-21-ig, a X. Feeder Országos Bajnokság elődöntőjét 2020.06.25-28-ig, a XII. Pontyfogó Bajnokság 1. fordulóját 2020.06.18-21-ig, 2. fordulóját 2020.07.02-05-ig, 3. fordulóját 2020.08.13-16-ig, a XVIII. Veterán, a IV. Masters, a XIV. Mozgáskorlátozott Országos Bajnokságok 1-3. fordulóit 2020.07.03-05-ig, a XLII. Női Országos Bajnokság 1-3. fordulóit 2020.07.17-19-ig, a XX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság 1-3. fordulóit 2020.08.14-16-ig, 4-6. fordulóit 2020. 09.18-20-ig. A nevező versenyzők haladéktalan tájékoztatása a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata.
24. A MOHOSZ a további hazai rendezésű országos bajnokságok esetében a jelenlegi járványügyi, rendezvényi korlátozások és kockázatok ismeretében fenntartja a jogot azok elhalasztására, illetve 3 hónapot meghaladó időtartamú veszélyhelyzet, vagy ismételten elrendelt országos vagy területi kijárási korlátozás esetén megszakítására, vagy törlésére. Megszakítás esetén kizárólag a method feeder, illetve parti pergető elődöntők eredményei alapján, valamint a bajnoki fordulók kevesebb, mint 50 %-ának teljesítése esetén 2020-ban az adott országos bajnokságban bajnokot avatni nem lehetséges.
25. A további országos bajnokságok tárgyában a MOHOSZ a jelen tájékoztató módosításának keretében a későbbiekben rendelkezik azzal, hogy a megrendezésre, vagy a rendezvény elhalasztására, illetve törlésére vonatkozó horgászszövetségi döntésnek a kezdőnapot legalább 30 nappal megelőzően meg kell születnie az érintettek e határnapig történő értesítése mellett.
26. Az országos bajnokságok esetében az OHSZK a Horgászsport Szakszövetségi Iroda és az OVHB részére minden önálló sportrendezvényre előírja az adott rendezvényre vonatkozó, a COVID-19 vírus fertőzés továbbterjedését megakadályozó óvintézkedéseket tartalmazó, valamennyi résztvevő számára kötelező érvényű szabályzat kiadását és a végrehajtás helyszíni ellenőrzését, az alábbi kötelező szabályozási elemek alkalmazása mellett:
a) előzetesen kitöltendő és leadandó résztvevői (OHSZK által elkészített) nyilatkozat arról, hogy az adott személy részére karantén nem került elrendelésre, továbbá jelenleg a részvétele nem jelent egészségügyi kockázatot,
b) biztosítandó a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,
c) legalább 5 méteres védőtávolság biztosítása a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság biztosítása a párosok, csapatok között,
d) az eredményhirdetéseknél az aktuális járványügyi szabályozási helyzetnek megfelelő, lehető legkisebb szociális érintkezés biztosítása,
e) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására.
27. A 23-24. pont szerinti halasztó vagy törlő döntések esetében a már befizetett nevezési díj visszajár, illetve az érintett döntése szerint az új időpontban megrendezett bajnokság nevezési díjára jóváírásra kerül.
28. A 23-27. pont szerinti döntéseket a MOHOSZ weblapján is közzé kell tenni.

V. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek
29. A MOHOSZ 2020. évi országos rendezvény- és versenynaptárában nem szereplő horgászversenyek, mint sportrendezvények a jelen eljárásrendi tájékoztató előírási keretei között május 22-től általánosan megtarthatók azzal, hogy a 26. pont szerinti óvintézkedések biztosítása és a végrehajtás helyszíni ellenőrzése a 12. pont szerinti versenyszervező feladata és felelőssége.
30. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászszervezetek figyelmét, hogy ismételten elrendelt országos kijárási korlátozás, vagy más járványügyi korlátozó intézkedés esetén az elhalasztásról szóló értesítésnek a lehető legrövidebb időn belül, de a tervezett kezdőidőpontot megelőzően legalább 10 nappal, a 14. pont szerinti kiemelt versenyek esetében 15 nappal az érintettek felé meg kell történnie.
31. A szervezők, a halgazdálkodási hasznosítók és a MOHOSZ OHSZK közös döntése alapján a IX. Walterland Masters Nemzetközi Horgászverseny (04.16-18.) elmarad, a következő verseny megrendezésére 2021-ben kerül sor. A X. Carp Zoom Feeder Kupa (2020.04.04.), a VIII. Maconka Barátai Szuperkupa 1. fordulója (2020.04.04.), a X. Maros Mix Feeder Kupa (04.11-12.), a XVI. Tavaszi Maconka Nemzetközi Bojlis Kupa (MIBC, 2020.04.16-19.), a IX. Energofish Harcsafogó Verseny (2020.04.17-18.), a VIII. Maconka Barátai Szuperkupa 2. fordulója (2020.05.09.), a X. Tubertini Kupa (2020.05.09-10.), valamint az V. Kelet-Magyarországi Fogyatékkal Élők Horgász Kupa (2020.06.13.) törlésre került. A Maconka Barátai Szuperkupa versenysorozat további önálló versenyei a versenynaptárban eredetileg megadott időpontokban megrendezésre kerülnek, a versenysorozat összevont értékelése tárgyában később születik döntés. A VII. Top Mix-Preston Feeder Kupa (2020.04.18-19.), a XIX. Top Mix-Preston Kupa (04.25-26.), a VI. Hethland Feeder Kupa (2020.05.07-10.), a XX. Maros Mix Kupa – Oravecz István Emlékverseny (2020.06.06-07.) korábban határozatlan időre elhalasztásra került és ezen sportversenyeket az alábbi új időpontokban, a versenynaptárban meghatározott helyszíneken rendezi meg: VII. Top Mix-Preston Feeder Kupa (2020.05.23-24.), XX. Maros Mix Kupa – Oravecz István Emlékverseny (2020.05.30-31.), XIX. Top Mix-Preston Kupa (06.06-07.), VI. Hethland Feeder Kupa (2020.09.25-27.).
32. A VI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa (IBCC) a szervező, a halgazdálkodási hasznosító és a MOHOSZ OHSZK közös döntése alapján a 2020.04.19-25. közötti időpontról 2020.10.22-28. közötti időpontra kerül áthelyezésre. A XVIII. Professzionális Bojlis Európa Kupa (EPBC) a szervező, a halgazdálkodási hasznosító és a MOHOSZ OHSZK közös döntése alapján a 2020.06.07-12. közötti időpontról 2020.09.06-11. közötti időpontra kerül áthelyezésre. Az eredeti, 2020.06.07-12. közötti időpontban a törlésre került XVI. Tavaszi Maconka Nemzetközi Bojlis Kupa (MIBC, 2020.04.16-19.), valamint az EPBC mezőnyét érintően a hazai csapatok számára kiírt, összevont verseny kerül megrendezésre, I. Maconka-Mix Bojlis Szuperkupa elnevezéssel.

VI. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, mérleg és beszámoló elfogadása
33. A közgyűlések, küldöttgyűlések esetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:72 § (1) bekezdése alapján a közgyűlési meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 15 napnak el kell telnie.
34. A 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) 30. § (1) bekezdése alapján a civil szervezet az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31-ig) köteles letétbe helyezni és közzétenni.
35. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a 34. pont szerinti határidő módosításra került, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.
36. A közgyűlés, küldöttgyűlés az érintett horgászszervezet vezetőségének, elnökségének döntésével tehát a 35. pontban meghatározott új határidőig elhalasztható, és az új közgyűlési, küldöttgyűlési időpontig (ideértve a korábban esedékes tisztújítás esetét is) a jelenlegi vezetők továbbra is elláthatják a feladataikat.
37. Ha az Alapszabály szerint tisztújításra is kerülne sor, akkor megbízatás lejártától a jelenlegi vezetőség (operatív) ügyvezetői minőségében járjon el, így több évre, vagy jelentősebb beruházásokra vonatkozó döntéseket ne hozzon.
38. A 2019. évi mérleg és beszámoló határidőben történő elkészítése, közzététele az érintett horgászszervezet 2020. május 31. napján érvényes megbízatással rendelkező vezetőségének, elnökségének feladata.

VII. Központi ügyintézés
39. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzet, mint veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről” szóló 1/2020. (03.15.) ügyviteli szabályzatával, majd az e szabályzat helyébe lépő 2/2020. (03.29.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend – személyes ügyeleti jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett – továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.
40. A 9-13. pontok szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK az ügyviteli szabályzatot folyamatosan aktualizálja.

VIII. Tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi és értékesítési ponti, HORINFO és Horgászjegy Kft. ügyfélszolgálati ügyintézés; eltérő munkáltatói rendelkezések lehetősége
41. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja 1196/2020. (04.16.) sz. körlevelében rendelkezett az állami horgászvizsgák megrendezése lehetőségeiről. Ezen rendelkezés alapján 2020.04.16. napjától kezdődően az állami horgászvizsgák megrendezése újra lehetséges, az alábbi, módosított előírások alapján:
a) a horgászvizsgáztatást a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések mellett – a helyi önkormányzati korlátozások figyelembevételével – kell megrendezni,
b) a vizsgáztatást lehetőleg kültéren, kizárólag írásban, személyenként 5 méteres védőtávolság megtartásával lehet lebonyolítani,
c) a vizsgán egyszerre maximum 10 vizsgázó vehet részt,
d) a vizsgabiztosok és a vizsgázók számára egyaránt kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz szabályos viselése.
A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy a vizsgára jelentkezők alternatívaként kapjanak tájékoztatást arról, hogy esetükben az on-line ügyintézéssel elérhető turista állami horgászjeggyel történő horgászat lehetősége biztosított, ezzel kapcsolatosan fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy 2020. április 15. napjától kezdődően a HORINFO rendszerben lehetségessé vált minden, az adott évben 15. életévét betöltő, a horgászregisztrációt elvégző és az online tudáspróbát teljesítő horgász számára is a turista állami horgászjegy váltása.
42. A Magyar Horgászkártyával, érvényes állami horgászjeggyel, jogszabályi előírás esetén élő egyesületi tagsággal rendelkező horgászok kapjanak tájékoztatást az on-line területi jegyvásárlás lehetőségéről, amely a https://nyito.horgaszjegy.hu oldalról biztosított.
43. A MOHOSZ OHSZK, mint a tárgyi közfeladat-ellátás jogosultja a sikertelenül kézbesített Magyar Horgászkártyák területi tagszövetségi kiadását a 44. pont előírásainak alkalmazásával Budapest főváros és Pest megye kivételével ismét engedélyezi, egyben azok központi személyes kiadását továbbra is felfüggeszti.
44. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő ügyintézési és értékesítési pont esetében a szájat és az orrot eltakaró eszköz szabályos viselése az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező. A MOHOSZ OHSZK továbbá javasolja, hogy
a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,
b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,
c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,
d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,
e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,
f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,
g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők, a dolgozók esetében maszk)
h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,
i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,
j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.
45. A 9-13. pontok szerinti szabályozás figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.
46. A területi tagszervezetek ügyfélforgalmi rendjének változását a területi operatív vezetők kötelesek 24 órán belül bejelenteni a MOHOSZ OHSZK felé.
47. Ha egy tagegyesületi vagy egy egyéb értékesítési pont tevékenysége szünetel vagy felfüggesztésre kerül, akkor azt a szerződött horgászszervezet a területi tagszervezetének köteles 24 órán belül bejelenteni.
48. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 1 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

IX. Haltelepítések
49. A haltelepítések munkavégzésnek minősülnek, így az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett jelenleg elvégezhetők azzal, hogy a szervezett megtekintés a 2. pont szerinti rendezvénynek minősül, így tilos. Nem minősül szervezett megtekintésnek az intervenciós haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök jelenléte.
50. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a gépjárművezető(k) mellett a vezetőfülkében kísérőként utazni tilos és a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

X. Általános tájékoztatás
51. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be a kijárási korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket, mely tárgyakban a MOHOSZ weblapján külön kormányzati tájékoztatók is megjelentetésre kerültek.
52. A MOHOSZ OHSZK tájékoztatja a horgászszervezeteket és a horgászokat, hogy halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 15. § alkalmazásával általános horgászati tilalmat kizárólag a halgazdálkodási hatóság (hivatalból, vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére) rendelhet el, illetve rendkívüli jogrendi esetben azt jogszabály is elrendelheti. Jelenleg ilyen rendelkezés nincs hatályban. A MOHOSZ haszonbérletében lévő állami tulajdonú, vagy többségi tulajdonú természetes vizeken, mint halgazdálkodási vízterületeken horgászati tilalomra vonatkozó halgazdálkodási jogosulti kérelem beadása kizárólag a MOHOSZ OHSZK előzetes, írásos jóváhagyása esetén lehetséges.
53. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) több vízterületre érvényes (összevont, országos) területi jegy birtokában a lakóhelyükhöz, tartózkodási helyükhöz legközelebb eső horgászvizet látogassák,
b) tömegközlekedés használata esetén a szájat és az orrot eltakaró eszközt viseljenek,
c) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,
d) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,
e) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,
f) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is fertőtlenítsék,
g) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.
54. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 11. pontban leírtak szerint a budapesti, illetve Pest megyei horgásztársak a Budapesten, illetve Pest megyén kívüli horgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken, ingatlanon történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható. Hazánk valamennyi horgászától – a közös háztartásban élők kivételével – a más emberekkel való szociális érintkezés a lehető legkisebb mértékűre történő korlátozását, és a másik embertől lehetőség szerint legalább a jogszabályban előírt védőtávolság betartását kérjük a továbbiakban is.
55. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a védőtávolság növelése érdekében a horgászszervezetek támogassák a csónakos horgászatot, a horgászok pedig – ha erre a horgászvízen lehetőségük van – inkább ezen horgászati módot vegyék igénybe.
56. A zárt vizekre, horgászati létesítményekre történő belépésre irányuló, a horgászokra és egyéb látogatókra egyaránt vonatkozó létszámkorlát időszakos meghatározását – az 53. a), d) és 54. pont szerinti szabályok betartása és betartatása érdekében – a MOHOSZ OHSZK támogatja.
57. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr
a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,
b) –
c) a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

XI. Záró rendelkezések
58. Jelen tájékoztató a kiadása napjától módosításáig, vagy visszavonásáig, ezen belül
a) a tájékoztató I. 2020.03.12-15-ig
b) a tájékoztató II. 2020.03.16-17-ig
c) a tájékoztató III. 2020.03.18-20-ig
d) a tájékoztató IV. 2020.03.21-27-ig
e) a tájékoztató V. 2020.03.28-04.09-ig
f) a tájékoztató VI. 2020.04.10-04.17-ig
g) a tájékoztató VII. 2020.04.18-05.07-ig
h) a tájékoztató VIII. 2020.05.08-tól
hatályos.
59. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO rendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.
60. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató és a versenynaptár a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.
61. A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében az Igazgatási és Szervezési Osztály vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánva:

Dr. Szűcs Lajos elnök megbízásából Dr. Dérer István főigazgató

Budapest, 2020. május 07.

Mohosz tájékoztatóját az alábbi linken tudják letölteni pdf dokumentumként.:
Eljárásrendi tájékoztató_veszélyhelyzet_VIII_200507_végleges