Peca-tó Helyi Horgászrend (HHR)

A dokumentum letölthető ITT

Peca-tó SHE, 2051 Biatorbágy, Kertbarátok tere 0148/3 hrsz

Biatorbágy, Tófarok-dűlői tó (Peca-tó)

HELYI HORGÁSZREND

Ezen horgászrend kiegészítése az országos horgászrendnek

víztérkód: 13-053-1-5

Érvényes: 2023 június 15-től visszavonásig

valamennyi, a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre

 

A horgászat, mint sport, a szabadidő kulturált eltöltését szolgálja. Ennek érdekében ügyelni kell a társadalmi együttélés szabályainak betartására és betartatására.

Minden horgász kötelessége a környezet és a víz tisztaságának a védelme. Horgászatot megkezdeni csak tiszta horgászhelyen szabad, távozáskor tisztán kell hátra hagyni.

Az egyesület területén a MOHOSZ Országos Horgászrendjéhez igazított, jelen Helyi Horgászrend előírásai szerint szabad horgászni.

A fogási napló leadása a MOHOSZ rendtartás figyelembevételével történik.

Az egyesületünk bérelt területe 3.4 hektár vízterületű horgásztó.

Ezen Helyi Horgászrendünkben vastag betűvel emeltük ki a Peca-tavi horgászat speciális korlátozásait, követelményeit, elvárásait, melyek eltérnek az Országos Horgászrend, vagy a MOHOSZ által ajánlott Helyi Horgászrend Minta előírásaitól.

Amennyiben az Országos Horgászrend és jelen Helyi Horgászrend ellentmondásokat tartalmaz, a Helyi Horgászrend szabályai érvényesek.

 

 1. Általános szabályozási előírások

 

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
 2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 3. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 5. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 6. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a naplóban történhet. A vendéghorgász a kifogott hal súlyát, fajtáját köteles a napijegy hátoldalára tűzött „kisfogásiba” is rávezetni és azt a halőrnek távozáskor bemutatni és a napijegyet leadni. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket – ide nem értve a többletelvitel lehetőségéért előre megváltott kiegészítő jegyet – nem állapíthat meg.
 7. Egyesület elérhetőségek:
  Halőr:
  +36 30 715 9751
  Egyesület email cím: biaipecato@gmail.com

 

 1. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások

 

 1. Gépkocsival parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad!
 2. A stégtulajdonosok két fő egyesületi tagnak engedélyt adhatnak a stégjükről való horgászatra. Vendéghorgászok a stégeken nem horgászhatnak, kivéve a stégtulajdonos által meghívott vendég.
 3. A stégtulajdonosok kötelesek a stégek karbantartására, valamint a stég mögötti partszakasz tisztántartására. A stégen horgászók a stég körül elpusztult hal elásásához szerszámot a halőrtől kérhet.
 4. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. A horgászhely halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
 5. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
 6. Gyermekhorgász kizárólag szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhat a vízterületen!
 7. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
 8. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 9. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
 10. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.
 11. A vízminőség védelme érdekében alkalmanként (napi) 1kg etetőanyag használható!
 12. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása TILOS!
 13. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgász köteles összegyűjteni, és horgászat után hulladékgyűjtő helyre elhelyezni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
 14. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
 15. Szabadtűz gyújtása tilos. Kempingfőző és faszenes grillező használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
 16. A különböző helyeken kitett tiltó és utasító táblák előírásait minden horgász köteles betartani.
 17. Ha a horgász horgászhelyéről ideiglenesen eltávozik, köteles a horgászkészségét a vízből kivenni.
 18. A horgászat jogszerűségét ellenőrző halőrnek, társadalmi ellenőrnek a horgász köteles iratait, horgászkészségét, és a kifogott zsákmányt felszólításra bemutatni.
 19. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. A természeti értékek károsítása, a tó környékén élő növényzet csonkítása szigorúan tilos!
 20. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

 

 • Speciális horgászrendi előírások

 

 1. Az egyesület vízterületén horgászni jogosultak:
 • az egyesület felnőtt, ifi és gyermek tagjai, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és területi jeggyel rendelkeznek.
 • a elnökség által meghatározott időszakban napijegyet váltó felnőtt, ifjúsági és gyermek vendéghorgászok, valamint az elnökség által adott tiszteletjeggyel rendelkezők.
 1. Egyesületi tagoknak és pártolótagoknak a horgászat a hirdetőtáblán kifüggesztett időpontban kezdődik és fejeződik be, éjszakai horgászatra május elsejétől október elsejéig minden pénteken, szombaton, illetve az ünnepnapokat megelőző napon 19 órától másnap reggel 6 óráig van lehetőség. A horgászat megkezdése előtt a tanyán elhelyezett naplóba be kell írni olvashatóan a nevüket, az érkezés időpontját és az elfoglalni kívánt stég számát vagy part (gát) beírást, távozáskor a fogási eredményt és az időpontot. A fogott halakat a halőrnek bemutatni köteles.                          Vendéghorgászoknak nappali horgászatra minden nap reggel 6 órától 18 óráig. , Éjszakai horgászatra Május elsejétől Október elsejéig minden pénteken, szombaton, illetve az ünnepnapokat megelőző napon 19 órától másnap reggel 6 óráig van lehetőség.  A vendég horgász a kifogott nemes halat azonnal, az egyéb halat távozáskor köteles beírni a fogási naplóba. A horgászterületen minden horgász köteles hosszúságmérőt, íróeszközt és mérleget magánál tartani. Távozáskor a fogott halakat a halőrnek bemutatni köteles.
 2. Vendéghorgászoknak horgászni a Benta patak partoldalán, érkezési sorrendben lehet. A partoldalon előre foglalt hely nincs. Az 1-4 helyen (első villanyoszlopig) November 1-től Április 30-ig (első éjszakai horgászat) tilos a horgászat.
  A stéges oldalon horgászni csak a kiépített állásokról, egyesületi tagoknak lehet és az írásos engedéllyel rendelkezőknek.
 3. A stégek közötti partszakaszokról TILOS a horgászat!
 4. Az egyesület vízterületén horgászni az alábbiak szerint lehet:
  – Felnőtteknek 2 bottal készségenként maximum 2 db horoggal,
  – Ifjúsági horgásznak 1 bottal, készségenként maximum 2 db horoggal,
  – Gyerek horgász 1 készséggel 0.16 vagy vékonyabb zsinórral, 1 db 12-es vagy kisebb horoggal, felnőttkisérővel horgászhat.
  A tóban pergetni (villantózni, gumihalazni, stb.) csak érvényes területi jeggyel ill. halas napijeggyel (sportjeggyel nem!) lehet. A pergetve fogott méretes halakat, fajtától függetlenül a horgász köteles elvinni.
 5. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
 6. Kifogható nemes halak (ponty, amur, süllő, csuka, harcsa) mennyisége:

– Tag felnőtt horgász esetében: napi 2 db, heti: 6 db, évi: 25 db

– Tag ifjúsági horgász esetében: napi: 1 db, heti: 3 db, évi: 13 db

 1. Tag felnőtt horgász egyéb halból napi 3 kg-t, ifjúsági és gyermek horgász napi 2 kg-ot foghat. Egyéb halból az összes éves elvihető mennyiség horgászonként 30 kg.
 2. Vendéghorgászok napi 2 db nemeshalat és 3 kg egyéb halat foghatnak.
 3. A kifogható halak méretkorlátozása:

ponty:30cm, amur:40cm, süllő:40cm, csuka:40cm, harcsa:60cm

 1. Ha a horgász a naponta vagy hetente kifogható nemes hal mennyiséget teljesítette, azt követően csak keszegre, kárászra, vagy egyéb apróhalra horgászhat az alábbiak szerint:

Egy könnyű úszós készséggel, maximum 0.16 zsinórral, maximum 16-os horoggal.

 1. Ez egyaránt vonatkozik mind az egyesületi, mind a vendég horgászokra.
 2.  
 3. Ha az egyesületi tag az éves kifogható nemes hal mennyiséget teljesíti, csak úgy horgászhat tovább nemeshalra, ha kiváltja a második területi jegyét vagy napijegyet vált.

A második területi jeggyel kifogható nemes hal mennyisége:

 • Felnőtt: 10 db                       
 • Ifjúsági: 5 db 
 1. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
 2. A horgászhely folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

 

 1. Halvédelmi és horgászetikai előírások

 

 1. Etetőanyagok használata:

Alkalmanként (naponta összesen, fejenként) 1 kg etetőanyag használható.

Etetőanyagként magokat csak áztatva vagy főzve lehet alkalmazni.

Az etetőanyagok bejuttatása kézzel (gombócolva), csúzlival, etetőkosárral vagy PVA hálóval megengedett. Minden egyéb segédeszköz használata (pl. rakéta, dobócső, etetőhajó stb.) szigorúan tilos!

 1. A drótszák használata hal tartására tilos.
 2. Sportjegyet váltó vendéghorgászoknak a kifogott halat haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!
 3. A tavon békés halra a fonott zsinór használata főzsinórként nem megengedett!
 4. Pontymatrac, valamint nem halelviteles horgászat (sportjegy) esetén a szakál nélküli horog használatát kérjük és javasoljuk!
 5. Tavunkon a compó, a koi ponty védett hal, kifogásuk esetén haladéktalanul vissza kell engedni a tóba.
 6. Tavunkon az 5 kg-nál nagyobb ponty védett, mérés és fényképezés után haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a tó vízébe!
 7. Az egyesület vízterületén fajlagos ponty- és harcsatilalom nincs. A faj szerinti tilalmak a Fogási napló vonatkozó előírásai szerint értendők.
 8. Fajlagos tilalmi időszak süllő és csuka összevonva február 1- től április 30-ig. A tilalmi időszak a harcsa horgászatát nem tiltja, azonban élő hal csaliként csak 15 centiméternél nagyobb csalihal használható!
 9. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
 10. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
 11. A tóban pergetni (villantózni) a megengedett előírások betartásával lehet. Pergetési tilalom február 1- től április 30-ig, ez időszakban csak 15 cm-nél nagyobb csalihal használható csaliként. Telepítéseket követő egy hétig a pergetés tilos! A telepítések időpontjáról a horgász az Egyesület oldalán köteles tájékozódni, az utolsó telepítés időpontja a horgásztanyán látható módon ki van hirdetve.
 12. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
 13. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
 14. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása.
 15. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
 16. Horgászcsónak, etetőhajó használata tavunkon nem engedélyezett.
 17. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el.
 18. A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó csak kivételes esetben, a horgászversenyek mérlegelésekor, illetve egyedi halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel készíthető.
 19. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
 20. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.
 21. A kifogott halat a vízterületen legfeljebb 24-órát szabad tárolni, amit a halőrnek be kell jelenteni!

 

 1. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 

 1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
 2. Ha horgászat közben a horgászrend betartásának megsértését tapasztalja, köteles jelenteni a halőrnek.
 3. Amennyiben az egyesület vízterületén a horgászni jogosult személy a MOHOSZ és az egyesület horgászrendjét megsérti, fegyelmi vétséget követ el, vele szemben az egyesület fegyelmi eljárást kezdeményezhet.
 4. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 3-5 év
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,

de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése 1-5 év
Darabszám korlátozás megsértése
Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása        
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében 1-3 év,

de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása 1-3 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, az Országos Horgászrend keretében rögzített tilalom megsértése 3 hónap-1 év
Egyéb, az Országos Horgászrend szabályain túli, a halgazdálkodásra jogosult által a helyi horgászrend keretében meghatározott szabályszegés

 

 1. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások és a horgászetikai előírások megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
 2. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
 3. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
 4. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
 5. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
 6. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
 7. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
 2. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
 3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
 4. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

 

Biatorbágy, 2023 június 1.

 

PECA-TÓ SHE ELNÖKSÉG

A dokumentum letölthető ITT